HC ANDERSEN CAPITAL

Markedsoverblik – Maj

MAKROBILLEDET ER FORTSAT UDFORDRET, MEN MEGET ER INDREGNET

Bo Overvad Chief Economist

Inflationsbilledet fortsat usikkert, men peak dukker op som tema 

Inflationen har været kraftigt stigende gennem lang tid. Stigende energipriser og fødevarepriser har været gennemgående temaer. Energipriserne stiger som en konsekvens af krigen i Ukraine og frygten for, at Rusland lukker af for eksport af gas til Europa. Samtidig har OPEC opretholdt deres produktion uden at forsøge at kompensere for den manglende energi fra Rusland. Det er fortsat usikkert, hvad der sker med energipriserne gående fremad, Rusland kan lukke for både olie og gas, hvilket vil få priserne yderligere op, eller de kan fastholde den nuværende eksport. Hvis priserne ikke stiger, vil det betyde, at inflationen vil aftage i de kommende måneder primært som følge af sammenligningen med priserne sidste år. Fødevarepriserne er ligeledes steget som følge af krigen i Ukraine, men også tørke i mange regioner har presset priserne op. Det tager normalt et stykke tid at ændre produktions- og forbrugsmønstre, så der vil fortsat være et opadgående pres herfra. Sidst men ikke mindst har Covid-19 udbrud i Kina betydet betydelige nedlukninger af samhandlen med udlandet. Der er nu tegn på, at smitten er under kontrol i Shanghai regionen, hvorfor man kan forvente, at komponentmanglen vil blive formindsket i den resterende del af året. Vi venter derfor en fortsat høj inflation i de kommende måneder med udsigt til lavere rater i andet halvår.  

Blandet vækstbillede 

Stort set alle økonomer er enige om, at væksten er på vej ned på globalt niveau. Det er også naturligt efter de meget høje vækstrater efter, at USA og Europa lukkede op igen i 2021. Billedet er dog mere nuanceret. I USA vil væksten blive lavere, men ledigheden er fortsat rekordlav, så derfor er det fint med en mere balanceret vækst. I Europa er det hovedsagelig Tyskland, der er ramt – her er der risiko for recession i 2022, men husk på, at ledigheden her også er meget lav. Og endelig er væksten i Kina allerede lav. En genåbning af landet efter Covid-19 vil få væksten til at stige i de kommende kvartaler. At i alt ser vi ind i lavere vækst, men nok også en mere balanceret vækst. 

Fortsat geopolitisk usikkerhed 

Den geopolitiske uro vil fortsat skabe utryghed og usikkerhed. Der er udover krigen i Ukraine mange spændinger globalt, med Taiwan som en af de mest åbenlyse. Der er ikke meget, der tyder på, at det bliver bedre, hvorfor vi kommer til at leve med den risikopræmie, som markederne tillægger denne usikkerhed. Det vil dog klart betyde højere volatilitet på de finansielle markeder.   

Renteforhøjelser er inddiskonteret 

Centralbankerne er fortsat af afgørende betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Jeg tror godt, man kan sige, at der i marts og april er blevet skabt konsensus om, at både Fed og ECB er villige til at gøre hvad som helst for at få inflationen ned og bremse væksten. Deres retorik har været så skarp, at de på økonom slang nu er ”foran kurven”. De seneste signaler har dog haft en lidt anden karakter. I ECB tales der om at renten skal i positivt territorie, og så må vi se hvad der sker derefter, og i Fed er der tegn på at når renten når tæt på 3 pct. er det tid til at trække vejret. Det vigtigste for mig er her at markederne allerede har taget højde for, at vi når disse niveauer. For at man skal blive yderligere nervøs, skal vi have signaler om at renterne kommer endnu højere op, og det tror jeg ikke sker i de kommende måneder.  

Udsigt til finanspolitisk hjælp 

Finanspolitisk sker der rigtig meget. Den grønne omstilling og oprustningen vil være med til at holde hånden under væksten i lang tid. På den korte bane har Tyskland bebudet nedsættelse af flere forskellige afgifter på energi, og der tales om lavere moms på fødevarer – det vil understøtte forbruget og nedbringe inflationen i de kommende måneder. Jeg tror, at flere andre lande vil benytte sig af samme muligheder, nok primært på energiområdet.