HC ANDERSEN CAPITAL

Markedsoverblik – Januar

 HVILKEN FORSKEL ET ÅRSSKIFTE KAN GØRE

Bo Overvad Chief Economist

Januar – bedre økonomiske nøgletal, faldende inflation og optimisme omkring centralbankerne 
De amerikanske nøgletal viser yderligere tegn på afmatning. Efter at bygge- og anlægssektoren har været den eneste sektor, der har været ramt, er der nu også tegn på at detailhandelen mærker en lavere efterspørgsel, specielt sidste del af 2022 viste svaghedstegn. Servicesektoren nyder fortsat godt af, at Corona epidemien er overstået, hvilket også kan forventes at fortsætte i de kommende måneder.  

Det er fortsat overraskende, at det amerikanske arbejdsmarked er så stærkt, som det er. Ledigheden er rekordlav, og der er ikke nogen markant synlige tegn på en afmatning. Heldigvis har tal for lønstigningstakten senest vist et lavere lønpres, hvilket har beroliget investorerne.  

Inflationen har ligeledes overrasket positivt, og lavere energipriser og faldende huslejer vil trække inflationen yderligere ned i de kommende måneder. Det er dog meget vigtigt, at den underliggende inflation (eksklusiv fødevarer og energi) også falder, og det bliver sværere at opnå, hvis ikke Fed strammer yderligere op. Og dermed øges risikoen for, at økonomien bremser mere, end det pt. forventes.  

Det amerikanske gældsloft er igen en udfordring, og det er usikkert, om man kan blive politisk enige om at forhøje det. Det fylder pt. ikke meget i debatten, men det kan som tidligere blive en udfordring for den offentlige sektor, hvis der ikke er penge til at udbetale lønninger. 

De europæisk nøgletal har ligeledes været markant bedre end frygtet for få måneder siden. Det store fald i energipriserne har skabt en vis optimisme, og styrkelsen af Euroen er med til at bremse den importerede inflation. Væksten i Europa er fortsat svagt, og fjerde kvartal viste en vækst på tæt på 0 pct. i forhold til tredje kvartal.  

Det europæiske arbejdsmarked er også meget stramt, og det udgør som i USA en stor risiko for løn- og inflationsudviklingen i det kommende år. Væksten er dog så lav, at det forventes, at ledigheden vil begynde at stige i de kommende måneder. 

De senest offentliggjorte kinesiske tal for PMI indekset var overraskende stærke. Det er de første tal vi får fra januar, og står de for troende, er den kinesiske økonomi kommet meget hurtigere tilbage end forventet for en måned siden. Det betyder så også et stigende ressourcetræk på den internationale økonomi og råvarepriserne.  

Samlet set ser de økonomiske udsigter bedre ud end for et par måneder siden.  

Hvad har centralbankerne så tænkt sig at gøre ved det?  
Der er ingen tvivl om, at de finansielle markeder har inddiskonteret, at centralbanker bøjer af i andet kvartal og begynder at sætte renterne ned i andet halvår. Men hvis de fortsat signalerer, at de vil fortsætte med at forhøje renterne, indtil inflationen er klemt helt ud af systemet, kan det skabe fornyet usikkerhed.  

Senest har den amerikanske centralbank forhøjet renten med 0,25 pct. point til 4,75-5 pct., og der forventes yderligere to forhøjelser. Retorikken er derfor vigtig, men pt. har banken ikke haft behov for at fortsætte den hawkish retorik til glæde for markederne. 

ECB kom senere i gang med at hæve renterne. Derfor har de senest forhøjet renterne med 0,5 pct. point med udsigt til yderligere forhøjelser de kommende par måneder. De seneste inflationstal fra både Frankrig og Spanien peger på, at den underliggende inflation i Europa kan blive svær at knække, hvorfor vi forventer en fortsat relativ hård retorik fra ECB.  

Gældende for begge banker er, at de samtidig vil dræne markederne for likviditet, primært via salg af obligationer, hvilket kan være medvirkende til at holde de lange renter oppe. 

Geopolitik gledet i baggrunden 
Krigen i Ukraine påvirker pt. ikke i samme omfang som tidligere, men nye tiltag fra russisk side, der rammer enten energipriser og fødevarepriser globalt er fortsat en risiko, ikke mindst efter at flere europæiske lande har øget deres militære bistand til Ukraine.  

Det store amerikanske stimuliprogram IRA har medført, at europæiske politikere nu planlægger tilsvarende initiativer i Europa primært for at bevare europæiske arbejdspladser og værdifuld infrastruktur. Det kan betyde gnidninger på handelsområdet mellem USA og Europa, klart forhold som vi skal holde øje med i den kommende tid.  

Som det fremgår af ovenstående, ser jeg lidt flere skyer i horisonten end tidligere, ikke mindst fordi markederne har taget de positive briller på. Derfor er risikoen, at en eller flere af bekymringerne kan ramme i løbet af de kommende par måneder. Derfor opfordrer jeg til en lidt mere defensiv investeringsstrategi.