HC ANDERSEN CAPITAL

Comeback til amerikanske vækstaktier – men hvad med Danmark?

Større selskaber rykker normalt først i et aktiecomeback

Når risikolysten tages ud af markedet, som vi så i 2022 grundet makrousikkerheden og de højere renter, trækker mange investorer sig ud af de mest risikable selskaber og ind i de større profitable solide selskaber. De, som måske har været helt ude af aktiemarkedet, går typisk lidt mere forsigtigt ind i aktier igen, hvorfor de større aktier typisk rykker først i et aktiecomeback. Fokuserer vi på Danmark, kan denne tendens også ses i første halvår af 2023, da C25-indekset i skrivende stund er oppe med ca. 7,7% år-til-dato, mens de mindre danske selskaber målt på det danske Small Cap indeks og det danske First North indeks halter efter på henholdsvis ca. 4,4% og ca. 2,9% år-til-dato. 

Nu er spørgsmålet, om den øgede risikovillighed og de pæne aktiestigninger vil få en positiv effekt på de mere risikable vækstaktier i Danmark her i andet halvår, eller de generelle aktiestigninger og den positive markedsstemning stopper, før investeringslysten for alvor kommer ind i dette segment.

Øget risikoappetit kan sætte gang i vækstsegmentet i andet halvår

Efter mange investorer trak sig ud af vækstsegmentet i 2022 med større tab, kan den generelt faldende investorinteresse for dette segment også ses på en lavere aktielikviditet og store forskelle på køb og salg (spread) i en stor andel af vækstaktierne. Der skal derfor ikke meget ny interesse til for at rykke mange selskabers aktiekurser, og en øget risikoappetit samt et bedre makroøkonomisk billede med faldende renter kan derfor sætte skub i de små- og mellemstore noterede vækstaktier i andet halvår af 2023. 

Afnoteringsbølge er både en upside-mulighed og en ekstra risiko

På den anden side har investorerne i de mindre danske vækstaktier også set konsekvensen af de lave markedsværdier og den lave aktielikviditet. Flere selskabers ledelser/bestyrelser har med opbakning fra de største aktionærer valgt at lade sig afnotere, da de ser større værdi i at være privat fremfor børsnoteret, og de kan sænke omkostningerne ved ikke at være børsnoteret. Fra et investorperspektiv gør det betingelserne sværere, da man efter en afnotering ikke kan handle sine aktier dagligt på samme måde. Derfor er det en væsentlig risikofaktor for den private investor. 

Omvendt ser vi også, at afnoteringsbølgen omfatter opkøbstilbud, da enten storaktionærer, kapitalfonde eller større konkurrenter ser nuværende kursniveauer for attraktive fra et værdiansættelsesperspektiv og derfor ønsker at tage selskabet af aktiemarkedet til en præmie. I dette tilfælde kan der hermed være en potentiel upside-mulighed i flere cases på nuværende kursniveauer.   

Fortsætter selskaberne med fokus på profitabilitet og kapitaleffektivitet?

Med et stigende investorfokus på profitabilitet og cash burn har virksomhedernes resultater selvsagt en væsentlig betydning, der skal underbygge en potentiel stigning i aktiekurserne her i andet halvår. I vores gennemgang af de danske vækstselskabers 2023 indtjeningsforventninger (EBITDA, EBIT, resultat før skat eller resultat efter skat) estimerer selskaberne overordnet set (median) en forbedret profitabilitet sammenlignet med 2022. Omvendt er vækstraterne (median) også estimeret til at blive lidt lavere end det seneste regnskabsår. Om dette også bliver tilfældet, vil vi få de første indikationer på til august, når størstedelen af selskaberne aflægger regnskab for første halvår af 2023 og giver perspektiver på forventningerne til resten af året.