Tryg rapporterer Q1 2022 imorgen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Tryg ventes som det første af C25-selskaberne at rapportere sit regnskab for 1. kvartal 2022 før markedets åbning i morgen – tirsdag d. 26. april 2022.

Konsensusforventningerne blandt 16 analytikere, og indsamlet af selskabet selv lyder på Bruttopræmieindtægter i Q1 2022 på DKK 6.179 mio., svarende til en vækst på 4,6% sammenholdt med sidste år. Det forsikringstekniske resultat der viser resultatet af forsikringsforretningen, dvs. præmier fratrukket erstatningsudgifter og driftsomkostninger, ventes at falde lidt i Q1 2022 til DKK 720 mio. fra DKK 751 mio. i samme periode sidste år.

Investeringsresultatet ventes at falde ret betragteligt til DKK 143 mio. i Q1 2022 sammenholdt med de DKK 343 mio. der blev realiseret i starten af året sidste år. Det afspejler naturligvis det forhold at bl.a. de globale aktiemarkeder har haft en svær start på 2022 ligesom der er et relativt stort spænd i analytikernes forventninger til denne post der går fra DKK -558 mio. til DKK +547 mio.

Øvrige indtægter og udgifter ventes at beløbe sig til DKK -261 mio. imod DKK -72 mio. sidste år, og det negative resultat afspejler nogle af de integrationsomkostninger der ventes at påløbe i relation til købet af RSA Scandinavia.

Nettoresultatet ventes at lande på DKK 510 mio. i Q1 2022 imod DKK 814 mio., og hvor faldet altså afspejler forventningerne om et lavere investeringsresultat og øgede udgifter til integration af de tilkøbte aktiviteter.

Tryg giver ikke nogen detaljeret guidance for 2022, men henviser til sine finansielle mål for 2024, hvor man forventer et forsikringsteknisk resultat på DKK 7,0-7,4 mia., en combined ratio på 82 eller lavere samt synergier på DKK 900 mio. fra Codan i Norge og Trygg-Hansa.

Foruden de finansielle målepunkter kommer vi og markedet også til at holde øje med kommentarer, og mere kvalitative input på integrationen af de opkøbte aktiviteter i Skandinavien.

Kunne du tænke dig at blive klogere på Tryg, og hvor selskabet bevæger sig hen med opkøbet af RSA Scandinavia afholdt vi for lidt over en måned siden et af vores ”Introduktion til Aktien” event med CEO Morten Hübbe. Den præsentation kan du se eller gense her: https://www.youtube.com/watch?v=OL-9mrqCAJQ

#digitalIR #tryg

HC Andersen Capital modtager betaling fra Tryg for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 17.03 d. 25/4-2022