Tryg Q1 2022 – God vækst i præmier, men udfordrende investeringsmiljø

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Tryg har her til morgen offentliggjort regnskab for 1. kvartal 2022. Umiddelbart kommer Tryg bedre ud på bruttopræmieindtægter og det forsikringstekniske resultat end hvad analytikerne havde ventet. Omvendt er investeringsresultatet betydeligt under konsensusforventningerne, og samlet giver det et nettoresultat der er under markedets forventninger. Det skal dog understreges at den igangværende integration af RSA Scandinavia kan besværliggøre sammenligninger imellem perioderne.

Bruttopræmieindtægterne lander således på DKK 6.276 mio., hvilket er en vækst på 6,3% eller 5,1% mål i lokal valuta, og lidt bedre end konsensus på DKK 6.179 mio. Det forsikringstekniske resultat på DKK 754 mio. er på niveau med samme kvartal året før, og næsten 5% bedre end markedets forventninger på DKK 720 mio. målt blandt 16 analytikere.

Investeringsresultatet består foruden de rene investeringsaktiviteter også af resultatet fra Codan i Norge og Trygg-Hansa, da disse først konsolideres ind i Tryg’s regnskab fra Q2 2022. Det samlede investeringsresultat realiseres således på DKK -284 mio. der kan fordeles med DKK -160 mio. fra de opkøbte aktiviteter og DKK -124 mio. fra investeringsaktiviteterne der således har mærket den globale nedtur for mange aktivklasser i starten af 2022. Sidste år lå investeringsresultatet på DKK 343 mio. Konsensus lå på DKK 143 mio. for Q1 2022. Konsensusforventningerne for investeringsresultatet spænder dog imellem DKK -558 mio. til DKK +547 mio., hvilket illustrerer den usikkerhed der har været på at opgøre effekten på Tryg’s portefølje af de volatile markeder.

Det negative investeringsresultat betyder også at Tryg kun lander et nettoresultat på DKK 104 mio. imod DKK 814 mio. sidste år og konsensus på DKK 510 mio.

Trods det lavere resultat øges udbyttet med 45% til DKK 1,55 pr. aktie sammenholdt med samme periode året før. Udbyttet er på linje med konsensus på DKK 1,56 pr. aktie.

Læs hele det engelsksprogede regnskab her: https://lnkd.in/eZ3vExxr

#digitalIR#tryg

HC Andersen Capital modtager betaling fra Tryg for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 8.23 d. 26/4-2022