Trading update for Q1 2022 og salg af nye aktier for USD 100 mio.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Hafnia har her til aften, og efter at handlen var lukket på det norske marked, udsendt Trading Update for Q1 2022. Det er nogle uger før oprindelig planlagt, og skal ses i lyset af at Hafnia samtidig har bedt en række banker sælge nye aktier i selskabet for op til USD 100 mio.

Hafnia kommer stærkt igennem de første måneder af året, og som vi har set det fra andre produkttank-rederier slår de stigende rater betydeligt igennem på toplinjen og i særdeles indtjeningen. Hafnias omsætning målt som TCE vokser således til USD 163,4 mio. i Q1 2022 sammenholdt med USD 100 mio. i Q1 2021 og USD 112,6 mio. i Q4 2021. Analytikerne i markedet lå dog i følge Refinitiv lidt højere med USD 173,60 mio.

EBITDA realiseres på USD 87,6 mio. i kvartalet, svarende til en margin på 53,6% imod 37,1% i samme periode året før og 41,8% i det foregående kvartal. Igen havde markedet indregnet lidt højere forventninger på USD 95,1 mio.

I forbindelse med regnskabet meddeler Hafnia at en række banker er blevet hyret til at sælge for op til USD 100 mio. nye aktier i selskabet i en såkaldt placing. Her vil bankerne frem til i morgen tidlig inden børsmarkedets åbning afsøge mulighederne for at sælge disse aktier bedst muligt til interesserede institutionelle investorer.

Af meddelelsen fremgår det at provenuet skal anvendes til at styrke selskabets balance efter den seneste vækst og som arbejdskapital for de 44 skibe der er tilkøbt . Desuden er aktiekursen steget med over 50% i år, så ud fra den betragtning giver det også god mening at bruge aktiemarkedet som finansieringskilde.
Du kan læse hele meddelelsen fra Hafnia her: https://lnkd.in/eVwa8Tqa

#digitalIR#hafnia

HC Andersen Capital modtager betaling fra North Media A/S for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 18.48 d. 4/5-2022