Stærk start på året, og udsigt til generationsskifte i direktionen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Djurslands Bank har tidligere på dagen udsendt sit regnskab for 1. kvartal 2022, hvor banken trods en stærk start på året fastholder guidance for 2022. Samtidig meddeles det at banken indleder et løbende generationsskifte ved i første omgang at udvide direktionen med en ny bankdirektør.

Således kommer Djursland ud af årets første 3 måneder med et basisresultat på DKK 47,2 mio. imod DKK 24,0 mio. i samme periode sidste år. I lighed med hvad vi ellers har set fra en række andre banker rammes Djurslands Bank også af negative kursreguleringer som følge af de volatile aktie- og obligationsmarkeder. Resultat før skat lyder således på DKK 36,0 i kvartalet imod DKK 15,1 mio. sidste år. Det er i høj grad drevet af god aktivitet på boligmarkedet og et øget erhvervsudlån.

Trods det at Djurslands Bank altså leverer et rekordresultat på kvartalet fastholdes forventningerne til 2022 om et resultat før skat på DKK 100-130 mio. Det skyldes den generelle usikkerhed både relateret til samfundsudviklingen generelt og afledte effekter fra krigen i Ukraine specifikt. Derfor fastholdes bankens Corona-buffer også uændret på DKK 45 mio.

Af dagens meddelelse fremgår det også at bankdirektør Lars Møller Kristensen der er 61 år vil blive suppleret af en ny bankdirektør der på sigt skal overtage stillingen som administrerende direktør når Lars Møller Kristensen pensioneres. Således udvides direktionen til to medlemmer, og en rekrutteringsproces sættes i gang for at besætte den ledige plads.

På onsdag d. 25. maj kl. 12.00 inviterer vi til en gennemgang af regnskabet ved bankdirektør Lars Møller Kristensen, som også vil svare på spørgsmål fra publikum. Tilmelding her: ttps://https://lnkd.in/dbMnqZA8

HC Andersen Capital modtager betaling fra Djurslands Bank for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 16.12 d. 23/5-2022