Solidt Q1 2022 regnskab, men dog lidt under analytikerforventningerne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Danske Bank har her til morgen udsendt sit regnskab for 1. kvartal 2022 der viser en god underliggende udvikling i kerneforretningen, men dog en spids under analytikernes forventninger. Samtidig fastholdes forventningerne for 2022 uændret.

De samlede indtægter i kvartalet lander således på DKK 10,3 mia. drevet af solide renteindtægter imens handelsindtægter til gengæld er betydeligt lavere sammenholdt med året før. Konsensus lå dog en smule højere på de samlede indtægter med forventning om et niveau på DKK 10,6 mia. Omkostningerne lyder på DKK 6,4 mia. imod DKK 6,3 mia. sidste år og konsensus på DKK 6,2 mia.

Samlet betyder det at resultat efter skat realiseres på DKK 2,8 mia. sammenholdt med DKK 3,1 mia. sidste år og konsensusforventninger på DKK 3,2 mia.

Danske Bank fastholder sine forventninger til 2022 om et resultat for året på DKK 13-15 mia. Konsensus ligger her på DKK 12,4 mia. Omkostningerne ventes ligeledes uændret på DKK 25 mia. I 2023 er det også fortsat ambitionen at nå en egenkapitalforrentning på 8,5-9,0%.

Danske Bank var allerede ude i går og meddele at der ikke udbetales udbytte i forbindelse med regnskabet for Q1 2022. Af meddelelsen fremgik det, at det hang sammen med ønsket om en forsvarlig kapitalstyring, og i den sammenhæng nævnes at der er indledende forhandlinger med myndighederne om en afgørelse i Estlandsagen.

I forbindelse med årsregnskabet for 2021 i starten af februar i år blev der fastlagt et udbytte for året på DKK 7,50 pr. aktie eller samlet omkring DKK 6,4 mia., hvor der indledningsvist blev udbetalt DKK 2,00. Det resterende beløb skulle derefter betales af tre omgange i forbindelse med årets tre kvartalsregnskaber. Det er altså nu en af disse tre udbyttebetalinger på anslået DKK 1,5-2,0 svarende til DKK 1,3-1,7 mia. der ikke vil blive udbetalt.

Ønsker du at blive klogere på Danske Bank og i hvilket retning banken udvikler sig har vi fornøjelsen at invitere til en ”Introduktion til aktien” – tirsdag d. 10. maj kl. 11.00. Her vil Head of Investor Relations Claus I. Jensen give en overordnet præsentation af banken og samtidig svare på spørgsmål. Tilmelding her: https://lnkd.in/eKxEaFd8

#digitalIR#danskebank

HC Andersen Capital modtager betaling fra Danske Bank for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 8.21 d. 29/4-2022