Sløjt 2021, men markedet venter rebound i 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Hafnia har her til morgen offentliggjort tal for 4. kvartal 2021 og dermed også sit foreløbige regnskab for 2021.

For 2021 realiserer Hafnia en såkaldte Time-Charter-Equivalent Income, der svarer til selskabets omsætning, på USD 402,9 mio. hvilket er nedgang på omkring 35% sammenholdt med 2020. Konsensus lå her ifølge Refinitiv på USD 417,7 mio.

Nedgangen er udtryk for et 2020 der var præget af Corona-pandemiens udbrud i starten af året, og en meget stor efterspørgsel efter lagerkapacitet, bl.a. på Hafnias skibe til ekstraordinært høje rater. Den situation vendte i 2021, hvor efterspørgslen på olie og relaterede produkter godt nok er gået op, men hvor dette behov primært er blevet dækket af de eksisterende lagre. Disse synes dog nu at være i bund samtidig med at efterspørgslen og prisen på råolie er rekordhøj. Derfor er det også forventningen blandt Hafnia og de andre selskaber i sektoren, at efterspørgslen på transport med tiden vil gå op.

EBITDA for hele 2021 lyder på USD 151,8 mio. – her lå konsensus på USD 150,6 mio. imens niveauet sidste år lå på USD 362,85 mio. Før skat lander resultatet på USD -55,5 mio. imod konsensus på USD -42,9 mio.

Isoleret set er Q4 2011 det bedste af de 4 kvartaler i 2021, og kan være et signal om at markedet gradvist er ved at bedre sig ind i 2022. Hafnia har igen valgt ikke at udsende guidance for det nye regnskabsår. Men ud fra analytikernes forventninger er der i 2022 lagt op til et pænt rebound for selskabet. Toplinjen ventes således at vokse med over 50% til USD 628,7 mio. imens der ventes mere end en fordobling af EBITDA til USD 314,1 mio. i 2022.

Der udbetales ikke udbytte for Q4 2021.

Det endelige regnskab for 2021 fra Hafnia ventes offentliggjort d. 30. marts 2022.

#digitalIR #hafnia

HC Andersen Capital modtager betaling fra Hafnia for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 8.46 d. 15/3-2022