Regnskabsåret 2021/22 blev ganske uforudsigeligt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Flügger group A/S har her midt på dagen udsendt sit årsregnskab for 2021/22 der dækker perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022. Som selskabet selv fremhæver, har det på flere måder været et uforudsigeligt år med bl.a. stigende råvarepriser og krigen i Ukraine.

Sidstnævnte fik for nogle måneder siden Flügger til at sætte sine aktiviteter i Rusland og Belarus til salg, og justerede i den sammenhæng sine helårsforventninger til en omsætning for hele gruppen i intervallet DKK 2.500-2.600 mio. mens EBIT ventes i niveauet DKK 40-60 mio. inklusive en nedskrivning på DKK 115 mio. For Segment 1 og 2 lød EBIT guidance på DKK 170-180 mio.

Flügger realiserer en omsætning på DKK 2.520 mio., svarende til en vækst på 17%. Korrigeres omsætningen for de ophørende aktiviteter relateret til Rusland og Belarus hedder omsætningen DKK 2.322 mio. Det svarer til en vækst på 7%, som kan tilskrives opkøb og valutakursudsving imens den organiske vækst er på -3%. Det skyldes som bekendt at der er sket en normalisering af salget til private efter en ekstraordinær høj efterspørgsel fra dette segment under Corona-nedlukningerne.

Indtjeningsmæssigt kommer Flügger ud med et EBIT-resultat for de fortsættende aktiviteter på DKK 173 mio. imod DKK 228 mio. sidste år. Korrigeres der for en nedskrivning i den fortsættende del af Eskaro på DKK 74 mio. lander EBIT på DKK 99 mio. Samtidig er der foretaget en nedskrivning på de ophørende aktiviteter på DKK 58 mio., hvilket givet et EBIT på DKK 41 mio. sammenholdt med den reviderede guidance fra april på DKK 40-60 mio.

For det nye regnskabsår 2022/23 guider Flügger for en omsætning på DKK 2.200-2.400 mio. (ekskl. Segment 3, dvs. de fortsættende aktiviteter i Eskaro). EBIT (ekskl. Segment 3) ventes på DKK 80-130 mio. og EBIT i Segment 3 ventes på DKK -10 til 10 mio.

Vi afholder i morgen – torsdag d. 23. juni kl. 13.00 – event med ledelsen i Flügger repræsenteret ved CEO Sune Schnack og CFO Poul Erik Stockfleth, hvor du vil kunne høre mere om det forgangne år, og hvad vi kan forvente i det nye regnskabsår. Tilmelding her: https://lnkd.in/e8TXbF2G

HC Andersen Capital modtager betaling fra Flügger group A/S for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 14.40 d. 22/6-2022