Optakt til Q2 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Tryg rapporterer efter planen sit regnskab for 2. kvartal 2022 i den kommende uge. Det er på tirsdag d. 12. juli før markedets åbning vi får tal for udviklingen i de seneste 3 måneder, og samtidig vil det være det første regnskab som også inkluderer de tilkøbte aktiviteter i form af Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge.

Tryg har op til regnskabet udarbejdet og offentliggjort historiske pro-forma tal for Q2-Q4 2021 samt Q1 2022, hvor de nye svenske og norske aktiviteter er inkluderet. Derfor bør de analytikere der følger Tryg også have et godt grundlag for at udarbejde Q2 2022 estimater, og dermed eliminere noget af den usikkerhed der ellers typisk kan være omkring konsensus-estimater når et selskab f.eks. gennemfører større tilkøb eller frasalg.

Samlet har 14 analytikere leveret estimater op til Q2 2022, og disse venter bruttopræmieindtægter på DKK 9.099 mio. sammenholdt med pro-forma tal for Q2 2021 på DKK 8.688 mio. Det tekniske resultat estimeres til at lande på DKK 1.843 mio. imod et pro-forma resultat i samme periode sidste år på DKK 1.567 mio.

Som følge af den turbulens vi har set på de finansielle markeder i den første del af 2022 ventes Tryg at levere et negativt investeringsresultat på DKK 825 mio. i 2. kvartal 2022. Konsensusforventningerne til resultat før skat og nettoresultatet lyder på henholdsvis DKK 515 mio. og DKK 370 mio.

For Combined Ratio lyder konsensus på 79,8% imod et pro-forma tal på 81,9% sidste år. Udbyttet for kvartalet estimeres til DKK 1,56 pr. aktie, og altså stort set på niveau med de DKK 1,55 pr. aktie som aktionærerne fik i Q1 2022.

Vi har de seneste måneder lavet en række videoer med Tryg med 3 forskellige repræsentanter fra koncernledelsen, som du har mulighed for at se eller gense her, og forhåbentlig blive klogere på selskabet:
– Introduktion til Aktien med CEO Morten Hübbe (9. marts 2022): https://lnkd.in/eFhU5Zcb

– Fokus på Innovation med CCO Johan Kirstein Brammer (9. maj 2022): https://lnkd.in/efEqUBv9

– Fokus på Bæredygtighed med CFO Barbara Plucnar Jensen (17. juni 2022): https://lnkd.in/eEPeew7s

HC Andersen Capital modtager betaling fra Tryg for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 14.15 d. 10/7-2022