Offentliggørelse Af Forventet Kapitalforhøjelse

Facebook
Twitter
LinkedIn
Victor Skriver

Victor Skriver

Scape Technologies A/S har i dag offentliggjort planer om en forventet kapitalforhøjelse på DKK 18,5 millioner fra Shenzhen Scape Technologies (Scape China) gennem udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.

Der er hermed tale om en rettet emission af 8 millioner aktier til markedskurs fastsat til DKK 2,32 per aktie. Kapitalforhøjelsen skal godkendes på den kommende ordinære generalforsamling, og forhøjelsen ventes først at blive gennemført i perioden mellem 1. maj 2022 og 30. september 2022.

På nuværende tidspunkt ejer Scape Technologies 17,4% af Scape China, der er et joint-venture mellem Scape Technologies og selskabets kinesiske hovedaktionær. I forbindelse med kapitaludvidelsen forventer Scape Technologies at sælge aktierne i Scape China for ca. DKK 3,1 millioner, som skal benyttes til investering i Scape Chinas samarbejdspartnere i Kina eller et nyt joint-venture selskab. Det fremgår, at forhandlinger pågår om dette.

I forlængelse af den forventede kapitaludvidelse foretager Scape Technologies’ kinesiske aktionærer en omstrukturering i ejerforholdene, hvor alle aktier overdrages ind i Scape China. Aktierne forventes overdraget den 30. april 2022. Efter den forventede kapitalforhøjelse og omstruktureringen af ejerforholdene forventes Scape China – som dermed ventes at blive ejet fuldt ud af kinesiske aktionærer – at have en samlet ejerandel på 51% af Scape Technologies.

Den nye kapital skal benyttes til eksekvering af vækst- og internationaliseringsstrategien, øgede investeringer i forskning og produktudvikling samt udvikling af distributionskanaler til skalering.

Link til meddelelsen: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83831c1e91de7fb12a5123c8ef9d61bb&lang=da

HC Andersen Capital modtager betaling fra Scape Technologies for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 13:38 d. 24-03-2022.