Nedjustering af 2022 forventningerne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Boozt nedjusterer her til morgen forventningerne til 2022 som følge af nedgang i forbruget drevet af lavere forbrugertillid, fortsatte udfordringer med forsyningskæderne samt øget inflation.
 
Således venter Boozt nu at realisere en omsætningsvækst på i 2022 på 10-15% fra tidligere 20-25%. Her lå konsensusforventningerne ifølge Refinitiv på 21,7%. Indtjeningen målt som adjusted EBIT ventes også at blive lavere end tidligere antaget, og estimereres nu i et niveau på SEK 235-285 mio. fra tidligere SEK 365-420 mio. Det svarer til en margin på 3,5%-4,5% imod tidligere 5,0-6,0%, og et realiseret niveau i 2021 på 5,9%. Konsensusforventningerne for 2022 lå på SEK 344 mio., svarende til en margin på omkring 4,9%.
 
For det kommende regnskab for 2. kvartal 2022, der efter planen offentliggøres d. 12. august, venter Boozt en omsætningsvækst og EBIT på henholdsvis 5-8% og SEK 70-80 mio. Her lå konsensus på 21,6% og SEK 127 mio.
 
Af meddelelsen her til morgen fremgår det endvidere at det i løbet af indeværende kvartal har været nødvendigt at øge markedsføringsaktiviteterne, og det dermed er blevet dyrere at hverve nye kunder. Samtidig fremhæves det dog at den gennemsnitlige ordrestørrelse fortsat er rekordhøj, imens returneringer af tøj er stabilt og kundetilfredsheden er høj.
 
Boozt har ifølge meddelelsen et samlet likviditetsberedskab på SEK 1.135 mio. og vurderer at det pt. er tilstrækkeligt selvom vi skulle være på vej ind i en periode med lavere vækst.
 
Aktien er faldet med lidt over 50% år-til-dato til det aktuelle kursniveau på SEK 89,4. Der synes således allerede at være indregnet en del i kursen, men der er desværre risiko for at aktien kan komme under yderligere pres i dag, da det tyder på at konsensusestimaterne har været for høje.
 
HC Andersen Capital modtager betaling fra Boozt for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 8.50 d. 9/6-2022