Nedjustering af 2022 forventninger

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Danske Bank har her søndag aften nedjusteret sine forventninger for 2022. Banken har ellers haft en positiv udvikling i kerneaktiviteterne, men udfordres bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder. Der ventes nu et resultat for året i niveauet DKK 10-12 mia. (fra tidligere DKK 13-15 mia.).

De tidligere forventninger var under forudsætning af, at forholdene på de finansielle markeder var på et normaliseret niveau. Det har ikke været tilfældet, og af meddelelsen fremgår det at udfordringerne på de finansielle markeder forventes at resultere i lavere handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter end hvad banken tidligere havde budgetteret med.

Som nævnt har Danske Bank ellers oplevet en positiv udvikling i bankens kerneforretning i 1. halvår, hvor øget volumen, god kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet nævnes som de primære faktorer. Derfor venter banken også at indtægterne fra kerneaktiviteterne i 2022 vil ligge over niveau fra 2021, bl.a. som følge af højere nettorenteindtægterne. Omvendt forventes omkostningerne for 2022 også at ramme et højere niveau på DKK 25,5 mia. imod de DKK 25 mia. der hidtil er guidet med. Det skyldes arbejdet med at rette op på fejl i historiske sager, samt omkostninger forbundet med Estlandsagen.

I meddelelsen her til aften løfter Danske Bank lidt af sløret for hovedposterne i regnskabet for 2. kvartal 2022. Således fremgår det at de samlede indtægter lander på ca. DKK 8,7 mia. imens der kan noteres et tab på DKK 0,5 mia. fra handelsindtægter og forsikring, inkl. gevinsten på ca. DKK 400 mio. fra salget af Danica i Norge. De samlede omkostninger ventes på ca. DKK 6,4 mia. mens resultatet for 2. kvartal ventes at ramme et niveau omkring DKK 1,7 mia.

Af de netop indsamlede konsensusestimater blandt 14 analytikere fremgår det at disse gennemsnitligt havde ventet indtægter på DKK 10,2 mia., omkostninger på DKK 6,3 mia. samt et nettoresultat på DKK 2,85 mia. i 2. kvartal 2022. For hele 2022 ventede analytikerne før nedjusteringen et gennemsnitligt resultat for året på DKK 9,6 mia., men med en median på DKK 12,6 mia.

Danske Bank rapporterer sit endelige regnskab for 1. halvår 2022 – fredag d. 22. juli.

Læs hele meddelelsen her: https://lnkd.in/eh5xFhXK

HC Andersen Capital modtager betaling fra Danske Bank for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 22.30 d. 10/7-2022