Foreløbige tal for 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Marcus

Marcus

OrderYOYO har her til morgen fremlagt foreløbige tal for 2021. ARR lander i december på DKK 120 mio. (seneste guidance på DKK 110-125 mio.). Dette svarer til en ARR-vækst på ca. 15% i forhold til december 2020.

Selskabet oplyser, at de ikke så nogen større effekter af nedlukningen i december 2021, hvilket var tilfældet i december 2020. Væksten er derfor primært drevet af underliggende forhold.

Årlig opgjort GMV (Gross Merchandise Value) lander på DKK 1.180 mio. (guidance på DKK 1.100-1.400 mio.).

OrderYOYO bekræfter desuden selskabets 2022 guidance, som blev fremlagt i forbindelse med nedjusteringen i starten af november 2021. OrderYOYO venter derfor fortsat en ARR på DKK 140-170 mio. samt en GMV på DKK 1.400-1.700 mio. (årlig opgjort) i 2022. Dette indikerer en ARR-vækst i 2022 på ca. 29% ud fra midten af guidance-intervallet.

Øvrige tal om omsætning og EBITDA kommer ud i forbindelse med årsregnskabet den 22. marts 2022.

OrderYOYO måtte i starten af november nedjustere forventningerne både for 2021 samt deres langsigtede målsætninger på grund af udfordringer på det britiske marked hos deres kunder (herunder personalemangel resulteret i lukkede take-away restauranter og problemer med udbringning).

Selskabet indikerer også, at deres kunder på det britiske marked fortsat er presset, men situationen er stabiliseret, hvilket understøttes af, at ARR tal for 2021 lander i den høje ende af det nedjusterede guidance-interval.

På de øvrige markeder i Danmark, Irland og Tyskland (som dog har en begrænset størrelse) melder OrderYOYO, at udviklingen forløber som planlagt. OrderYOYO har fortsat planer om at investere ind i det tyske marked i 2022 efter, at man tog de første skridt med opkøbet af Happz i sommeren 2021.

Læs hele nyheden her: https://lnkd.in/d8cwhYe2

Aktien handles i skrivende stund til ARR multipler på 5,4x (2021) og 4,2x (2022E) baseret på midtpunktet i selskabets egne 2022 forventninger. I Danmark handles sektoren til ca. 9,6x ARR ud fra selskabernes senest opgjorte ARR tal i december.

HC Andersen Capital modtager betaling fra OrderYOYO for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 10:30 d. 07-01-2022.