FirstFarms udvider i Ungarn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

FirstFarms A/S meddelte i går at selskabet igangsætter byggeri af to store separate griseproduktioner i det sydøstlige Ungarn. Byggerierne har en samlet anlægssum på DKK 170 mio., hvoraf de DKK 40 mio. er et tilskud fra den ungarske stat, og ventes afsluttet ultimo 2023, hvorfor der ikke forventes at være effekt på 2022 resultatet.

De to nye anlæg vil henholdsvis rumme 2.000 søer og producere 70.000 smågrise årligt, med mulighed for at udvide til det dobbelte. FirstFarms driver allerede to produktionsenheder i nærheden af de to nyplanlagte med kapacitet på 2.500 søer og 87.000 smågrise.

Samlet har FirstFarms i dag, før udvidelserne, 8 produktionsenheder i Tjekkiet, Slovakiet og i Ungarn med en samlet kapacitet på 4.800 søer, 165.000 smågrise og 100.000 slagtegrise.

FirstFarms ventes at offentliggøre årsregnskab for 2021 – onsdag d. 23. marts 2022. Du har muligheden for at høre ledelsens udlægning af året – fredag d. 25. marts kl. 10.00 når vi har CEO Anders Holger Nørgaard og CFO Michael Hyldgaard igennem til en præsentation. Her er der også mulighed for at stille spørgsmål og høre om forventningerne til 2022.

Tilmelding her: https://lnkd.in/gfrqjMd9

#digitalIR#firstfarms

HC Andersen Capital modtager betaling fra FirstFarms A/S for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 12.01 d. 25/2-2022