Fin toplinjevækst og fastholdelse af 2022 forventningerne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Aquaporin A/S har her til morgen offentliggjort regnskab for 1. kvartal 2022, der på toplinjen viser en fin start på året, og forventningerne til hele 2022 fastholdes uændret.

Således lander Aquaporin en omsætning i årets første måneder på DKK 7,1 mio., svarende til en vækst på 223% sammenholdt med samme kvartal året før. Her står segmentet Drinking Water for ca. ¾ af denne omsætning. Det er fortsat små tal, men værd at hæfte sig ved at hvert kvartal viser fremgang i forhold til det foregående.

EBITDA og EBIT er, og som forventet, fortsat negativ med beløb på henholdsvis DKK 22,9 mio. og DKK 27,4 mio. Til sammenligning var de to poster sidste år negative med hver især DKK 18,3 mio. og DKK 22,6 mio.

Der fortsættes altså, og i tråd med de udmeldte forventninger, med et relativt højt cash-burn. Af meddelelsen her til morgen fremgår det at Aquaporin ved udgangen af kvartalet havde en kassebeholdning på DKK 110,2 mio.

Aquaporin fastholder de tidligere udmeldte forventninger for 2022 om en omsætning på DKK 20-30 mio., svarende til en vækst på 125-240% i forhold til 2021. EBITDA og EBIT ventes fortsat at være negativ for året med henholdsvis DKK 90-100 mio. og DKK 105-115 mio.

Af meddelelsen fremgår det desuden at Aquaporin har indgået en række strategiske partnerskaber i kvartalet, ligesom nysalg og leverancer til eksisterende kunder finder sted.

Det kan du høre mere om senere i dag kl. 11.00 når vi afholder event med CEO Matt Boczkowski, og den nytiltrådte CFO Klaus Juhl Wulff til en gennemgang af regnskabet og den seneste udvikling. Bemærk dette event foregår på engelsk.

Tilmelding her: https://lnkd.in/e4uUaTcr

HC Andersen Capital modtager betaling fra Aquaporin A/S for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 8.08 d. 20/5-2022