Endeligt regnskab for 2. kvartal 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

Danske Bank har her til morgen offentliggjort sit endelige regnskab for 2. kvartal 2022. Banken nedjusterede som bekendt sine 2022 forventningerne for 10 dage siden, og ved den lejlighed fik vi også de primære hovedtal for kvartalet, hvorfor der ikke er de store overraskelser i rapporten her til morgen.

Således lander de samlede indtægter i kvartalet på DKK 8.746 mio., hvilket er en nedgang på henholdsvis 15% og 17% sammenholdt med det foregående Q1 2022 og Q2 2021 året før. Her er det som tidligere oplyst handelsindtægterne der trækker kraftigt ned med et negativt resultat for kvartalet, ligesom øvrige indtægter også falder noget tilbage. Til gengæld er der en forbedring i nettorenteindtægter, og i forbindelse med nedjustering tilkendegav Danske Bank da også at man så en positiv udvikling i kerneforretningen.

De samlede omkostninger stiger marginalt til DKK 6.421 mio. imod DKK 6.371 mio. i det foregående Q1 2022, og selvom Danske Bank indikerer at man underliggende ser et fald i omkostningerne, kører de altså op i kvartalet som følge af oprydningen i en række historiske sager. Et fald i omkostningerne fremadrettet er da også helt nødvendig i forhold til konkurrencen med de øvrige nordiske banker. I det netop aflagte kvartalsregnskab har Danske Bank en såkaldt cost/income ratio på ca. 0,74 og med andre ord har banken udgifter på 0,74 øre for hver krone man tjener. Det tal ligger under 0,50 for en række af de andre store nordiske banker.

Nedskrivningerne falder en smule sammenholdt de foregående kvartaler på trods af makroøkonomisk turbulens og geopolitisk usikkerhed. Samlet lander banken på et nettoresultat i Q2 2022 på DKK 1.705 mio. imod DKK 2.845 og DKK 2.792 mio. i henholdsvis Q1 2022 og Q2 2021.

Som ventet vil Danske Bank fortsat ikke udbetale hele eller dele af det resterende udbytte på DKK 5,5 pr. aktie, der efter planen ellers skulle være sket i forbindelse med kvartalsrapporterne i årets løb. Det er fortsat ønsket om en fornuftig kapitalbuffer i relation til Estlandssagen, og en potentiel bøde herfra, der får banken til at gentage denne beslutning. Der er som forventet heller ikke noget nyt om timingen af en afgørelse i sagen.

For hele 2022 venter Danske Bank et nettoresultat i niveauet DKK 10-12 mia. De nye konsensusforventninger ligger her ifølge Refinitiv på DKK 11,6 mia.

Læs hele meddelelsen fra Danske Bank her: https://lnkd.in/eWDhAXSG

HC Andersen Capital modtager betaling fra Danske Bank for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 08.20 d. 22/7-2022