Endeligt 2021 regnskab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rasmus Køjborg

Rasmus Køjborg

HCA Capital Analyst

BankNordik har her til morgen offentliggjort sit endelige regnskab for 2021 efter at banken for en lille måned siden hævede forventningerne til 2021 og ved samme lejlighed gav guidance for 2022.

Det endelige resultat efter skat for 2021 lander på DKK 272 mio. i forhold til de ca. DKK 270 mio. der blev opjusteret til (fra tidligere DKK 230-250 mio.) for en måneds tid siden. I 2020, og korrigeret for de frasolgte aktiviteter, lå resultat efter skat på DKK 166 mio.

Isoleret set er det et stærk Q4 2021 regnskab vi ser fra BankNordik drevet af højere driftsindtægter, relativt lavere driftsomkostninger og en stor tilbageførsel af nedskrivningerne som vi også har set det fra en lang række andre banker. Det giver et resultat efter skat på DKK 78 mio. i kvartalet imod DKK 41 mio. i Q3 2021 og DKK 43 mio. i Q4 2020.

Som det ligeledes blev meddelt for en måneds tid siden, forventer banken et resultat efter skat i 2022 på DKK 130-160 mio. BankNordik fastholder sin Corona-buffer på DKK 52 mio. uændret, og afventer i lighed med de fleste andre banker at en række af erhvervskunderne i løbet af 2022 skal tilbagebetale hjælpepakker og udskudt moms/A-skat til Staten.

BankNordik udbetalte i oktober 2021 et ekstraordinært udbytte på DKK 450 mio. til bankens aktionærer efter at frasalget af de danske aktiviteter havde reduceret kapitalbehovet. De resterende DKK 250 mio. ventes udbetalt efter generalforsamlingen om en måneds tid, hvor også det ordinære udbytte på DKK 136 mio. vil blive tillagt. Samlet giver det et forventet udbytte på DKK 40,2 pr. aktie

I næste uge – torsdag d. 3. marts kl. 13.30 – har vi fornøjelsen at indbyde til en gennemgang af regnskabet og en snak om forventningerne for 2022 med bankdirektør Árni Ellefsen.

Tilmelding her: https://lnkd.in/gB8rsNTM

#digitalIR#banknordik

HC Andersen Capital modtager betaling fra BankNordik for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 08.32 d. 25/2-2022