Årsregnskabet 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Victor Skriver

Victor Skriver

Hydract aflagde efter markedsluk i går 2021 årsregnskab, hvor omsætningen landede på DKK 7 mio., hvilket var på niveau med guidance efter seneste nedjustering i december.

Link til regnskab: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b90e254090b735ff7f4661430364f0842&lang=da

Resultat før skat udviste et negativt resultat på DKK 6,1 mio., hvilket var en smule bedre end seneste udmeldte guidance på DKK 7-8 mio. i negativt resultat.

Dette ser ud til at afspejle, at selskabet har fokuseret på produktudvikling fremfor en accelerering i salgsindsatsen, som har været forhindret af forsinkede data fra Carlsberg projektet.

Denne data er vigtig, da den skulle bruges i markedsføringen overfor andre kunder og såvel internt i Carlsberg.

Dette er også fortsat hovedforklaringen på nedgangen i 2021 omsætningen vs. 2020 (DKK 19 mio.).

Selskabets kassebeholdning udgør DKK 14,9 mio., hvoraf der dog udestår større betalinger vedrørende 2021, herunder positivt bidrag fra EU projekt, og udskudte skatter og AM betalinger.  

Efter regnskabsperioden har de dog skaleret op med ansættelse af en salgs- og marketingchef, og guidance for næste år afspejler også, at Hydract nu har data at fremvise fra Carlsberg projektet.

Dermed fastholdes den tidligere udmeldte guidance for 2022 også om en omsætning på DKK 23-27 mio., samt et mindre negativt resultat før skat på mellem DKK 1-5 mio.

Denne guidance afspejler et større salg af et projekt både i 2022 og 2023, hvor vi formoder dette er til Carlsberg. Dette er der selvfølgelig en vis usikkerhed om.

På positivsiden, i forhold til usikkerheder, melder selskabet om at de har sikret sig i deres forsyningskæde og har råvarer til at levere på 2022 salgsforventningerne og ind i starten af 2023.

Dermed relaterer usikkerheden i guidance sig primært til, om det lykkedes at sikre sig et nyt større projekt.

Selskabet vil delvist kompensere for denne usikkerhed ved at øge fokus på flere men potentielt mindre projekter.

Selskabet fremlægger et ESG regnskab med delvise data fra det afsluttede Carlsberg projekt. Her ses de store CO2 besparelser realiseret, men også de afledte effekter på spild og mindre rengøring.

HC Andersen Capital modtager betaling fra Hydract for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale/Michael Friis, D 24-03-2022, kl. 07.25