Årsregnskabet 2021 og 2022 Guidance

Facebook
Twitter
LinkedIn
Victor Skriver

Victor Skriver

OrderYOYO har her til morgen aflagt regnskab for 2021, som på hovedtallene ARR og EBITDA samt 2022 guidance er uændret i forhold til tallene, som blev kommunikeret i begyndelsen januar.

Den store nyhed er, at OrderYOYO henter DKK 80 millioner til at kunne udnytte markedsmuligheder via opkøb. DKK 40 millioner hentes fra større eksisterende aktionærer i en rettet emission (kursen beregnes ud fra den gennemsnitlige aktiekurs fra 22-28. marts + DKK 0,25) og DKK 40 millioner i lånekapital fra Vækstfonden. Med udgangspunkt i gårsdagens lukkekurs på DKK 9,60 svarer kapitaludvidelsen på DKK 40 millioner til ca. 8% af markedsværdien.

I den forbindelse forlænges den oprindelige lock-up periode for større aktionærer fra børsnoteringen i juli 2021 med seks måneder. Forlængelsen betyder, at 50% frigives den 2. januar 2023, 25% frigives den 2. juli 2023 og de sidste 25% frigives den 2. januar 2024.

Dykker man ned i regnskabstallene, lander omsætningen på 108,5 millioner i 2021 (seneste guidance var på DKK 102,5-107,5 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 42%. Med udgangspunkt i ARR på DKK 120 millioner i slutningen af 2021 vokser selskabet ARR med 15% y-o-y.

EBITDA lander på DKK 0,7 millioner i 2021 før ikke-tilbagevendende poster relateret til medarbejdere og eksterne omkostninger (EBITDA guidance var på omkring DKK 0). Det skal dog siges, at cash flow fra driften lander på DKK -17,2 millioner, og selskabet også har investeret markant i softwareudvikling i 2021.

2022 guidance er som tidligere kommunikeret. Omsætningen ventes på mellem DKK 120-135 millioner, EBITDA på mellem DKK 5-15 millioner, ARR (årlig opgjort december 2022 tal) på 140-170 millioner og GMV (årlig opgjort december 2022 tal) på DKK 1.400-1.700 millioner.

Fra sommeren 2021 oplevede OrderYOYO en negativ udvikling på det britiske marked. Dette var sidste år den primære årsag til, at selskabet nedjusterede forventningerne. Meldingen fra regnskabet er, at selskabet nu ser en stabilisering i markedet ind i 2022. Dette underbygges af den kvartalsvise fordeling af ARR, hvor mersalget på eksisterende kunder øges i fjerde kvartal 2021 efter et fald i de forrige to kvartaler.

HC Andersen Capital modtager betaling fra OrderYOYO for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 09:40 d. 22-03-2022