Årsregnskabet 2021 og 2022 Guidance

Facebook
Twitter
LinkedIn
Michael Friis

Michael Friis

GreenMobility A/S aflagde efter markedsluk 2021 regnskab, hvor hovedtal og 2022 guidance dog allerede var fremlagt i forrige uge.

https://www.greenmobility.com/wp-content/uploads/2022/03/GreenMobility-Annual-Report-2021.pdf

Omsætning landede på DKK 62,4 mio. svarende til en 80% vækst og inden for guidance på DKK 60-70 million.

Nettoresultat udviste et tab 51,6 mio. en forbedring i forhold til 2020 på DKK 59,7 mio. og bedre end guidance om et tab på DKK 55-65 million.

Dermed viste selskabet fortsat evne til at spare på omkostninger i en periode, hvor nedlukninger stadigvæk har haft en vis effekt på toplinjen. Omsætningsguidance for 2022 er på DKK 100-110 mio. og dermed en vækst på 60-75%.

Nettoresultatet forventes at være et lidt større tab end i 2022 på DKK 60-70 mio., hvilket dog skal ses i lyset af en større ekspansion på både byer og antal af biler end i 2021. Hvor 2021 væksten primært ser ud til at være trukket af bedre metrikker på de enkelte biler med 80% vækst i omsætningen, men kun 33% og 38% vækst i antal ture og kunder, vil 2022 igen vokse mere på flåden, og dermed en vækst der kommer med en højere pris.

Dermed ikke nogen stor overraskelse i, at nettotabet udvides på trods af en højere omsætning.

Ser vi på de enkelte lande/byer er de første to byer København og Århus fortsat i fjerde kvartal positive på indtjeningsniveau, og selvom omsætning per bil (måned) i København er fladet ud, skyldes det, at flåden er udvidet.

Finland og Sverige skuffer en smule på udviklingen i omsætning per bil, mens Belgien fortsat viser godt momentum. En del af dette kan tilskrives Corona i fjerde kvartal, især i Finland, hvorimod Sverige måske kræver en forklaring.

Der guides om lancering i 2-4 nye byer i 2022.

Hvor mange nye biler der forventes total set angives dog ikke. Dette kan være relevant i et år, hvor der fortsat kan være pres på at skaffe nye biler.

*Direktør for HCA Capital Tue Østergaard ejer aktier og er bestyrelsesformand i GreenMobility A/S og HCA Capital modtager betaling for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale./Michael Friis Jørgensen d. 31-03-2022, kl. 14:48