Årsregnskabet 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Michael Friis

Michael Friis

Re-Match aflagde efter markedsluk i går 2021 regnskab, der viste en flad rapporteret omsætningsudvikling målt på IFRS basis med en omsætning på DKK 28,5 mio. for 2021.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba2eb73977ab299ba7bd6fb68d3c28a47&lang=da

Målt på justeret omsætning lander selskabet en omsætning på DKK 43,1 mio., en lille tilbagegang i forhold til 2020, der udviste en justeret omsætning på DKK 44,4 mio.

Forskellen imellem justeret og rapporteret omsætning skyldes, at IFRS kun tillader at tage omsætning med, når kunststofbaner er færdigbehandlet, mens justeret omsætning også medtaget den omsætning selskabet får når de modtager betaling fra kunder for at modtage baner, og ligge dem på lager til senere behandling.

Underliggende vækstmæssigt er der dog fremgang at spore.

Selskabet har øget produktionen/output på fabrikken i Herning med 22%, og front end omsætning er øget med 49,5% og Back-end (salg af slutprodukter) med 6,4%.

Årsag til dette ikke viser sig i nogen omsætningsvækst er, omsætning på andre ydelser såsom transport, roll-up er faldet med 38%.

Ser vi på EBIT stiger tabet til DKK 73 mio. i forhold til et tab på DKK 34,5 mio. i år. 2021 resultatet indeholder dog mange engangsomkostninger, herunder IPO-omkostninger og aktiebasseret aflønning til medarbejdere.

Renset for disse engangsomkostninger lander EBIT på et tab på DKK 37,5 mio.

Selskabet guider om 2022 igen vil udvise en flad omsætningsudvikling målt i forhold til IFRS-standarder.

Dette afspejler at den igangværende eneste produktionsfacilitet kører tæt på maksimum, og facilitet nummer 2 (Holland) først til være operationel slut 2022. Dette er helt på niveau med de udmeldte planer i forbindelse med IPO.

Omkostninger vil stige i forhold til 2021 grundet øget kommerciel aktivitet med at udvide antallet af fabrikker fremadrettet og få nummer 2 facilitet op at køre. Igen helt på niveau med de udmeldte planer i forbindelse med IPO’en.

For 2002 skal selskabet primært måles på at eksekvere udbygningen af fabriker og på effektiviteten på den igangværende facilitet, i det er denne facilitet der skal kopieres, om end i større størrelse i de kommende faciliteter, end på finansielle resultater.

Målt på eksekvering, kan selskabet fastholde både tidsplanen samt forventet investering pr. nye fabrik på EUR 8,5 mio. for den hollandske fabrik.

Ser vi på effektivitet på den danske fabrik, og renser for ikke direkte relaterede omkostninger så lander bruttoindtjeningen i 2021 til DKK 4,5 mio.

Selskabet adresserer i regnskabet den store ubekendte faktor for fremtiden, nemlig stigende energipriser samt relaterede omkostninger til udbygning af nye fabrikker.

De forventer dog fortsat, at indtjeningsmæssigt vil hver fremtidig facilitet kunne fastholdes på det niveau som de udmeldte i forbindelse med børsnoteringen.

HC Andersen Capital modtager betaling fra Re-Match for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale./Michael Friis, d.05-04-2022, kl 08:10