Årsregnskabet 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kasper Lihn

Kasper Lihn

MapsPeople aflagde i går aftes årsregnskabet for 2021. I tråd med meldingerne fra januar kom MapsPeople ud af 2021 med en ARR på DKK 41,1 millioner svarende til en samlet vækst på 50%, hvor MapsIndoors segmentet voksede 78%.

Selskabet har løftet kundebasen markant fra 482 kunder til 1039 kunder, og den partnerbaserede go-to-market strategi har vist sit værd, da partnersalget i MapsIndoors er øget til 62% af ARR i 2021 (54% i 2020).

Nyt i regnskabet er yderligere gennemsigtighed på SaaS metrics, som er væsentlig at følge. I MapsIndoors er net ARR retention rate (NRR) på 131%, hvilket viser markant forøgelse af ARR på deres eksisterende kunder. Herunder er churn samlet set på 13% (14% for MapsIndoors), hvilket primært tilskrives COVID-19, der har påvirket konferencecentre, som udgør mere end 30% af MapsIndoors’ churn, men kun repræsenterer 6% af MapsIndoors’ totale ARR.

MapsPeople er også ude med LTV og CAC i MapsIndoors, som henholdsvis angiver den forventede livstidsværdi af en kunde og omkostninger til at købe en ny kunde. LTV/CAC-ratioen er over tid øget som følge af en lavere CAC efter, at selskabet har fået mange nye kunder ind. Tilbagebetalingstiden af en ny kunde (months to recover) er forbedret, da denne er faldet fra 20 måneder til 10 måneder.

EBITDA lander på DKK -34,7 millioner (DKK -32,5 millioner før engangsomkostninger) i 2021. EBITDA følger nogenlunde selskabets cash flow, da investeringer i immaterielle aktiver er faldet og udgør DKK 2 millioner i 2021. Selskabet går ud af 2021 med en kassebeholdning på DKK 57,7 millioner.

I 2022 har MapsPeople en ARR guidance på DKK 75-85 millioner svarende til en vækst på mellem 82% og 107%. EBITDA ventes at blive mellem DKK -53 millioner og -58 millioner baseret på omsætningsforventninger på mellem DKK 40 millioner og 45 millioner.

Læs hele regnskabet her: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba91eaf5297b7abd1f2c96f03841fb8c3&lang=en

HC Andersen Capital modtager betaling fra MapsPeople for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 08:40 d. 30-03-2022.