Årsregnskabet 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kasper Lihn

Kasper Lihn

Danish Aerospace Company A/S (DAC) offentliggjorde i går efter markedsluk regnskabet for 2021 samt forventningerne til 2022.

I 2021 faldt omsætningen til DKK 20,4 millioner (DKK 22,1 millioner i 2020), mens EBITDA endte på DKK 2,2 millioner i 2021 (DKK 3,0 millioner i 2020). Dette var på linje med de nedjusterede forventninger for 2021.

Faldet i omsætning og EBITDA tilskrives primært forsinkelser i aktiviteter og indgåede kontrakter. I relation til dette er det vigtigt, at DAC i regnskabet melder om ingen mistede ordrer i perioden, og en omsætning på DKK 1,7 millioner og relateret indtjening på DKK 0,8 millioner er skubbet ind i 2022. Dermed ville DAC have nået de oprindelige omsætningsforventninger og EBITDA guidance for 2021 uden disse forsinkelser.   

Cash flow fra driften udgjorde DKK 7,2 millioner i 2021 (DKK -4,8 millioner i 2020) som følge af en betydelig stigning i betalinger fra European Space Agency (ESA) og andre kunder efter en højere aktivitet. DAC afsluttede 2021 med likvide beholdninger på DKK 2,7 millioner (DKK 0,2 millioner i 2020).

Med et voksende kommercielt rummarked, særligt i USA med planer om kommercielle rumstationer, ser DAC ind i et potentielt voksende marked for selskabets motions-, helbredsovervågnings- og weareble-teknologier.

DAC melder også om nye samarbejdsmuligheder og aktiviteter gennem et projekt i Indien, som blev afsluttet i 2021 samt et projekt med støtte fra EU’s Forsvarsfond med forventet start i 2022 vedrørende udvikling af wearables-teknologi til ekstreme miljøer på Jorden, der omhandler undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere. DAC har med dets joint-venture Aquaporin Space Alliance også fået tilsagn om støtte fra ESA til udvikling af en fuld prototype af et fremtidigt vandrensningssystem til rummet, som forventes at starte i 2022.

Finansielt forventer DAC i 2022 at løfte omsætningen til niveauet DKK 24-27 millioner (18-32% vækst) samt lande et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 millioner.

HC Andersen Capital modtager betaling fra Danish Aerospace Company for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 07:55 (redigeret kl. 09:00) d. 29-03-2022.