ViroGates – Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet

ViroGates – Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet

ViroGates - Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet 03 MajMaj 2021 12:00 - 12:20Online Event

Mød og stil spørgsmål direkte til ViroGates CEO Jakob Knudsen og CFO Mark Christian da Silva til præsentation af Q1 kvartalsregnskabet.

ViroGates er et life science-firma, der udvikler og sælger prognostiske produkter til sundhedssektoren. Produkterne anvendes i akutte tjenester på hospitalet især til at træffe en klinisk beslutning om indlæggelse eller udskrivning af akutpatienter. Selskabet anvender SuPAR biomarkøren, som kan forudsiger negative patientresultater på tværs af sygdomme ved at måle immunsystemets aktiveringsniveau.

ViroGates løftede omsætningen i 2020 som følge af et ændret salgsmix. Således stod selskabets inflammationstest Turbilatex-testen nu for 38% af omsætningen i 2020 mod nul i 2019. Testen kan hurtigt måle inflammationsniveauet i patienternes blod på en skadestue og kan bidrage til en hurtigere udredning af patienternes tilstand.
ViroGates flytter sig således fra at være et selskab, som sælger til forskning med Elisa-produktet til at være et selskab, som sælger til hospitaler. Forventningen er også Turbilatex-testen vil være det mest sælgende produkt i 2021. Dog er marginen på Turbilatex-produktet på 80%, hvilket er en anelse mindre end Elisa-produktet med en margin på 90%.
ViroGates undersøger også i samarbejde med det svenske biotekselskab Sobi et produkt mod Covid19. Sobi tester sit lægemiddel Kineret mod covid-19 hvor Virogates' Tubilatex skal diagnosticere de patienter, som kunne have gavn af behandlingen. Positive resultater vil kunne bane vejen for et større kommercielt potentiale for ViroGates.
ViroGates har et finansielt beredskab, som kan holde selskabet gående indtil et godt stykke i 2022.

Information

ViroGates - Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet 03 MajMaj 2021 12:00 - 12:20
ViroGates - Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet Online Event
Aktier