Shape Robotics – Kapitalforhøjelse

Shape Robotics – Kapitalforhøjelse

Shape Robotics - Kapitalforhøjelse 14 SeptemberSep 2021 11:30 - 12:00Online Event

Shape Robotics offentliggjorde i august et udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Selskabet forventer at rejse mellem DKK 7,007 mio. og DKK 11,148 mio. til en tegningskurs på DKK 9,80. Minimumsudbuddet er sikret af selskabets største aktionær, TAG Holding ApS. Tegningsperioden løber fra mandag d. 6. september til fredag d. 17. september.

Nettoprovenuet ventes bl.a. at skulle bruges til vækstskabende salgs- og markedsføringsaktiviteter med forhandlere samt forberedelse og indkøb til det store rumænske projekt. I sidste uge meddelte Shape Robotics i den forbindelse, at man vil købe den rumænske distributør, StoryKids. Samlet set har projektet et omsætningspotentiale på op til DKK 420 mio. fra 2021-2023.

Mød og stil spørgsmål direkte til CEO David Johan Christensen og CFO André Fehrn.

Information

Shape Robotics - Kapitalforhøjelse 14 SeptemberSep 2021 11:30 - 12:00
Shape Robotics - Kapitalforhøjelse Online Event