Introduktion til aktien – Photocat

Introduktion til aktien – Photocat

Introduktion til aktien - Photocat 22 JanuarJan 2021 13:00 - 13:20Online Event

Photocat A/S producerer fotokatalytiske teknologi til byggematerialer, som reducerer luftforurening. Selskabets partnere er producenter af bitumenmembraner, betonudlægningsmaskiner og trægulve med aktiviteter i Europa og Nordamerika.
Fotokatalytiske byggematerialer nedbryder luftforurenende stoffer som kvælstofoxider og flygtige organiske forbindelser, når de udsættes for lys. Disse forurenende stoffer fører til lavere livskvalitet, sygdom og øget hospitalsindlæggelse. Sammen med deres partnere fører Photocat A/S vejen for en ny race af bæredygtige og smarte bygninger, der renser den luft, vi trækker vejret i.

Photocat vil være repræsenteret ved CEO Michael Humle.

Information

Introduktion til aktien - Photocat 22 JanuarJan 2021 13:00 - 13:20
Introduktion til aktien - Photocat Online Event
Introduktion til aktien