HC ANDERSEN CAPITAL

Disclaimer

HC Andersen Capital modtager betaling fra selskaber for en Digital IR/Corporate Visibility aftale.

HC Andersen Capital påfører alle events (investor præsentationer), investment cases og post på sociale medier vedrørende kunder følgende disclaimers:

Eksempel ved analytikerkommentarer, med dato og forfatter:

“HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /ANALYTIKER (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)”

Eksempel ved events, med dato og forfatter:

“HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale./ANALYTIKER (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)”

Af Disclaimer fremgår det tydeligt, at der er betaling mellem SELSKAB og HC Andersen Capital. Derved fremgår det tydeligt at HCA er en afhængig part, hvem den givne skribent er, samt et tidspunkt for offentliggørelse.”

Eksempel ved analyser, med dato og forfatter:

Alle analyser er markeret med “COMPANY-SPONSORED MATERIAL”. Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. ANALYTIKER har ingen aktier i SELSKAB. Dette er ikke en opfordring til at købe, ikke at købe, sælge eller ikke at sælge. HC Andersen Capital tager ikke ansvar for korrektheden af indholdet i dette materiale. Offentliggjort (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)” af ANALYTIKER, HC Andersen Capital.

Ansattes handel med værdipapirer​

Enhver ansat i HC Andersen Capital er underlagt regler om personlig handel med værdipapirer:

  • Analytikere, der er beskæftiget med analyse af en given aktie, må ikke eje den pågældende aktie.
  • Head of Equities, Head of Digital & Sales, Head of Research og den administrerende direktør må ikke eje aktier i selskaber, med hvilke der er indgået en betalt aftale (i særlige tilfælde kan der gives dispensation, men dette vil i givet fald deklareres ved omtale af den pågældende aktie, herunder C25 aktier).
  • Alle medarbejdere er forpligtet at afstå fra at investere i en aktie, såfremt en investering i aktien strider mod HC Andersen Capitals interesser og interne retningslinjer.

Overholdelse af dansk lovgivning​

Enhver ansat i HC Andersen Capital forpligter sig til at leve op til ånd og bogstav i Dansk lovgivning.

Ved spørgsmål til Compliance. Henvendelse til Direktør, Tue Østergaard.

Compliance (ENG)

Updated: 4 APRIL 2024

Disclaimer

HC Andersen Capital receives payment from companies for a Digital IR/Corporate Visibility agreement.

HC Andersen Capital includes the following disclaimers on all events (investor presentations), investment cases, and posts on social media regarding clients:

Example for research, with date and author:

“HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement. /ANALYST (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR).”

 

Example for events, with date and author:

“HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement./ANALYST (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR).”
The disclaimer makes it clear that there is payment between COMPANY and HC Andersen Capital. It is thus clear that HCA is a dependent party, who the given writer is, and a time of publication.”

Example for analysis reports, with date and author:

All analysis reports are marked “COMPANY-SPONSORED MATERIAL”.
Disclaimer: HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement. The authors do not own shares in COMPANY. This is not a piece of advice to buy, not to buy, sell, or not to sell shares. HC Andersen Capital assumes no responsibility for correctness of the contents of the material. Published (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR) by ANALYST, HC Andersen Capital.

Employee Securities Trading:​

Every employee at HC Andersen Capital is subject to rules on personal securities trading.

Personal securities trading is by default allowed under the following prerequisites:

  • Analysts involved in the analysis of a given stock are NOT allowed to own that stock.
  • The Head of Equities, Head of Digital & Sales, Head of Research, and the CEO are NOT allowed to own shares in companies with which a paid agreement has been made (under certain prerequisites there can be exceptions, including C25 shares).
  • All employees are obliged to refrain from investing in a stock if an investment in the stock conflicts with HC Andersen Capital’s interests and internal guidelines. 

Compliance with Danish Legislation:​

Every employee at HC Andersen Capital commits to adhere to the spirit and letter of Danish legislation.

For inquiries regarding compliance, please contact Director Tue Østergaard.

Privatlivspolitik

Dansk

Sidst opdateret 01.05.2025

Hvem er vi?

Oplysninger vedrørende HC Andersen Capital

https://www.hcandersencapital.dk

HC Andersen Capital 2 Aps

CVR: 41474793

Bredgade 23B, 2. sal, 1250 København K

+45 28 74 66 40
info@hcandersencapital.dk

Formål med indsamling af dine personoplysninger

Vi har forskellige formål med indsamling af data, hovedsagligt, men ikke udelukkende for at kunne forbedre vores hjemmeside overfor for vores brugere og give dem en bedre oplevelse.

Derudover benyttes dataindsamling og cookies for at lave statistikker, analyser og prædiktive modeller for at forbedre vores forretning herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet. Dette vil være i forbindelse med en mere målrettet kommunikation. Dette sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Markedsføring

Vi ønsker at orientere om nyheder og særligt invitere til events via vores event-nyhedsmail, hvor det er nemt og tilgængeligt at afmelde fremtidige mails fra os. Dine kontaktoplysninger såsom navn og e-mailadresse indhenter vi kun, hvis du har været tilmeldt et af vores events eller har oprettet dig på vores nyhedsmail. Dette sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Værter og/eller medværter kan ønske at orientere dig om investorrettede selskabsspecifikke nyheder, efter at du har været tilmeldt et event eller en præsentation med det pågældende selskab. Værter og medværter er underlagt en databehandlingsaftale, der sikrer dine rettigheder og du kan til enhver tid afmelde fremtidige mails fra det pågældende selskab.

Samarbejdspartnere og services HC Andersen Capital benytter sig af

Videosync.fi til afholdelse webinarer og events Agillic til at udsende nyhedsbrev, Markedsoverblik samt BioSnack

Agillic til udsendelse af nyhedsbreve, herunder; Event nyhedsbrev, Markedsoverblik og BioSnack

Sleeknote til indsamling e-mailadresser, efter afgivelse af samtykke ved tilmelding til HC Andersen Capitals nyhedsbreve

Behandling af dine personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Videosync
Afholdelse af events

HC Andersen Capital benytter sig af Videosync.fi, for at kunne afholde events. Ved tilmelding til et af HC Andersen Capitals event indsamler vi data; fornavn, efternavn og e-mailadresse.

Den information (E-mail og for- og efternavn) vil være synlig for relevante medarbejdere i HC Andersen Capital samt andre værter og/eller andre medværter for det pågældende event. Dette vil oftest være i forbindelse med at HC Andersen Capitals kunder afholder et selskabsspecifikt event.

Ved at bruge Videosync.fi accepterer du følgende tre punkter.
1) At HC Andersen Capital og andre værter og/eller andre medværter har adgang til dit fornavn, efternavn og din e-mailadresse.

2) At værter og/eller medværter kan ønske at orientere dig om investorrettede selskabsspecifikke nyheder, efter at du har været tilmeldt et event eller en præsentation med det pågældende selskab.

3) Værter og medværter er underlagt en databehandlingsaftale, der sikrer dine rettigheder og du kan til enhver tid afmelde fremtidige mails fra det pågældende selskab.

Tilgå Videosyncs privalivspolitk her.

Hvordan vi opbevarer og beskytter dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger for tilmeldte på vores nyhedsbreve, dette vil være e-mailadresser samt fornavn og efternavn på de tilmeldte. For at sende vores nyhedsbrev ud benytter vi os af eksterne samarbejdspartnere, hvor disse oplysninger også er opbevaret.

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og derfor bliver de opbevaret med fokus på sikkerhed samt, at det kun er de nødvendige databehandlere i HC Andersen Capital, der har adgang til dem.

Indlejret indhold fra andre websteder på hcandersencapital.dk

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold.

Dine rettigheder

Du har retten til følgende punkter:

XXXXXXXXXX

Klage til datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over HC Andersen Capital´s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til HC Andersen Capital, hvis du mener vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få HC Andersen Capitals forklaring af sagen.

Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk. Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.